Καταστηματα

Κεντρικά
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ 8 ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ
Αττική
Τ.Κ. 111 42
Τηλ. Κέντρο: 210-6646623-4
Fax 210-6646794
www.blokaport.gr
info@blokaport.gr

Αθήνα
Λ. Κηφισίας 130Α, Αμπελόκηποι
Τ.Κ. 151 23
Τηλ. 210-6927419
Fax 210-6980354
email athina@blokaport.gr

Μαρούσι
Οδός Πεντέλης 53, Μαρούσι
Τ.Κ. 151 26
Τηλ. 210-6142145
Fax 210-6126695
email marousi@blokaport.gr

 

Service & Production Dpt. 
20 χλμ. Λ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
Τηλ. 210-6646393
Fax.  210-6646794
email: info@blokaport.gr customer@blokaport.gr