Θωρακισμένη Πυρασφάλειας Υπάρχουν 2 προϊόντα.

Θωρακισμένη Πόρτα Ασφαλείας με δείκτη πυροπροστασίας 30 ή 60 λεπτών.